Privacy Verklaring

TIMMERPANEEL.nl Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van TIMMERPANEEL.nl. In deze verklaring beschrijven wij hoe TIMMERPANEEL.nl omgaat met de
persoonsgegevens van opdrachtgevers, leveranciers en andere betrokkenen. Deze privacyverklaring kan van tijd
tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie wordt gepubliceerd op https://www.timmerpaneel.nl 

2. Contactgegevens
TIMMERPANEEL.nl
Arsenaal 3
3905 NN Veenendaal
0318 24 00 65
https://www.timmerpaneel.nl

3. Persoonsgegevens die wij verwerken
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke
persoon. TIMMERPANEEL.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat
u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– E-mailadres

4. Doelen en grondslagen
TIMMERPANEEL.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het verzenden van onze nieuwsbrief en andere publicaties.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
De grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn, afhankelijk van het geval, de noodzaak van
die verwerking voor het sluiten en uitvoeren van onze overeenkomst met u of de behartiging van de
gerechtvaardigde belangen van TIMMERPANEEL.nl of onze partners, tenzij uw belangen, grondrechten of
fundamentele vrijheden zwaarder wegen.

5. Communicatie
Wanneer u uw contactgegevens achterlaat op onze website, geeft u toestemming om benaderd te worden door
TIMMERPANEEL.nl of onze aangesloten leden per post, telefoon of e-mail.
Als gevolg van back-up procedures en wettelijke bewaarplicht kunnen gegevens gedurende 7 jaar opgeslagen
worden. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant is. Dit
maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

6. Delen van persoonsgegevens met derden
TIMMERPANEEL.nl verstrekt alleen gegevens aan TIMMERPANEEL.nl leden. TIMMERPANEEL.nl deelt geen persoonsgegevens
met derden tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht
om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door TIMMERPANEEL.nl en heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw
gegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben
in een computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot
intrekking van uw toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
info@timmerpaneel.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs. We
reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in elk geval binnen vier weken.

8. Cookies en vergelijkbare technieken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser
van de computer, tablet of smartphone. TIMMERPANEEL.nl gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen worden onthouden.
U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

9. Klachtenprocedures
Als u een klacht heeft over de naleving van deze privacyverklaring of over een schending van uw recht op grond
van de wet, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uwprivacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

10. Beveiliging
TIMMERPANEEL.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische, fysieke en
organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt o.a. door middel van het IT beveiligingsbeleid, door training
van medewerkers en door gebruik te maken van de beveiligde opslag en verbindingen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft van misbruik, neem
dan contact op 0318 24 03 09 of via info@timmerpaneel.nl

Veenendaal, januari 2021

Contact
Kantoor:

Arsenaal 3 |  3905 NN | Veenendaal

BTW: NL860897709B01

KvK: 77092945

IBAN: NL54BUNQ2041654414

SWIFT/BIC: BUNQNL2AXXX

Magazijn:
Arsenaal 3, Veenendaal
Openingstijden:
Ma-Za. 9:00 – 17:00 (Za. aub bellen voor het ophalen)0318 24 00 65info@timmerpaneel.nl
Copyright © Alle rechten voorbehouden. TIMMERPANEEL.nl 2020-2023